Seris_Konsalnet_logo

SENT GEO

Zmiany

Od 22 lutego transport odpadów do Polski lub ich tranzyt będzie objęty systemem SENT GEO

Już teraz wybierz certyfikowanego dostawcę w cenie SENT GEO otrzymasz e-TOLL

Nowe grupy towarów objęte SENT GEO

Jeżeli przywozisz odpady z zagranicy jesteś zobowiązany wyposażyć swoje pojazdy w urządzenia ZSL i przekazywać współrzędne geograficzne do platformy PUESC

Wśród monitorowanych odpadów będą m.in:

 • Makulatura
 •  Szkło
 • Tworzywa sztuczne
 • Elektronika
 • Zużyte części samochodowe
 • inne
monitoring w transporcie odpadów

Towary objęte systemem monitorowania i obrotu:

 • Paliwa
 • Alkohol
 • Susz tytoniowy
 • Leki w wywozie
 • Oleje roślinne
 • Do produkcji papierosów
 • Zawierające alkohol
 • Olej opałowy
 • LPG

Od 22 lutego 2022*

 • Odpady
 • Wyroby chemiczne o kodzie CN 3814 zawierające alkohol etylowy
ciężarówka przewożąca odpady

* Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego  przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2022r., poz. 178)

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów www.gov.pl

Możesz to zrobić w prosty sposób w 3 krokach:

Podpisz z nami umowę

Zainstalujemy nadajnik

Zarejestruj SENT GEO

Zarezerwuj Swój system

SERIS_szermierz_rgb_1

Seris Konsalnet
tel: (22) 560 62 62
mail: dok@seris.pl

Zmiany w SENT GEO

Od 22 lutego transport odpadów do Polski lub ich tranzyt będzie objęty systemem SENT GEO

Nie zwlekaj już teraz wybierz certyfikowanego dostawcę
w cenie SENT GEO otrzymasz e-TOLL

Nowe grupy towarów objęte SENT GEO

Jeżeli przywozisz odpady z zagranicy jesteś zobowiązany wyposażyć swoje pojazdy w urządzenia ZSL i przekazywać współrzędne geograficzne do platformy PUESC

Wśród monitorowanych odpadów będą m.in:

 • Makulatura
 •  Szkło
 • Tworzywa sztuczne
 • Elektronika
 • Zużyte części samochodowe
 • inne
monitoring w transporcie odpadów

Towary objęte systemem monitorowania i obrotu:

 • Paliwa
 • Alkohol
 • Susz tytoniowy
 • Leki w wywozie
 • Oleje roślinne
 • Do produkcji papierosów
 • Zawierające alkohol
 • Olej opałowy
 • LPG

Od 22 lutego 2022*:

 • Odpady
 • Wyroby chemiczne o kodzie CN 3814 zawierające alkohol etylowy
ciężarówka przewożąca odpady

* Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego  przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2022r., poz. 178)


Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów
www.gov.pl

Możesz to zrobić w prosty sposób w 3 krokach

Podpisz z nami umowę

Zainstalujemy nadajnik

Zarejestruj SENT GEO

Zarezerwuj Swój system

Seris Konsalnet
Jana Kazimierza 55
01-267 Warszawa
tel: (22) 560 62 62
mail: dok@seris.pl

SERIS_szermierz_rgb_1